Løvenvold Arkitektur er enkeltpersonforetaket til arkitekt Gunnar Aasen Rogne. 


Eg har lang erfaring med brukerprosesser, tidligfaseanalyser, rom- og funksjonsprogram samt alle faser av arkitekturproduksjon og oppfølging. Løvenvold Arkitektur kan erklære ansvar for SØK og PRO i tiltaksklasse 3. 


Ta kontakt om du treng arkitektfaglig bistand. Gunnar. 


gunnar.rogne@gmail.com

45852524